Avaleht » Firmast »

Privaatsuspoliitika

Teave klientide isikuandmete töötlemise kohta

 1. Isikuandmete vastutav töötleja on Olympic Entertainment Group AS (edaspidi ettevõte) aadressiga Pronksi 19, 10124 Tallinn, Eesti, +3726671250, estonia@oc.eu.
 2. Ettevõtte andmekaitseametnik on Aare Reinsalu (Pronksi 19, 10124 Tallinn, Eesti, +3726671072, estonia@oc.eu).
 3. Kliendil on õigus saada ettevõttelt kinnitust selle kohta, kas tema isikuandmeid töödeldakse, ning näha oma isikuandmeid.
 4. Kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt, siis on tal õigus saada teada oma isikuandmete edastamise allikas.
 5. Kliendil on õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist.
 6. Kliendil on õigus võtta tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud luba igal ajal, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 7. Kliendil on õigus peatada oma isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärkidel.
 8. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.
 9. Kliendil on õigus keelata oma isikuandmete töötlemine või see vaidlustada.
 10. Kliendil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul.
 11. Teenuse osutamiseks võib ettevõte jagada kliendi andmeid teiste Olympic Entertainment Groupi ettevõtetega.
 12. Kliendil on õigus esitada kaebuseid Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonile, saates taotluse aadressil info@aki.ee või minnes kohale Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn.
 13. Andmete töötlemise detailidega on võimalik tutvuda igas mängukohas või ettevõtte peakontoris Pronksi 19, Tallinn.