Avaleht » Pakkumised »

Üleketilised kampaaniad

Autokampaania 2020 "Sammu kaugusel"

06. veebruar 2020 kuni 10. september 2020

Autokampaania 2020

Olympic Casino Eestis toimub ajavahemikul 06.02.20 – 10.09.20 autokampaania " Sammu kauguses". Kampaania auhinnafondis on 2 autot Toyota C-HR ja 2 x 10 000 €. 

Järgmine loosimine toimub 9. juulil. Loosimises osalevad kõik, kes on vähemalt korra peale taasavamist meid külastanud ja oma külastuse registreerinud (alates 1. juunist kuni 9. juuli kella 18:00ni). KOHALOLEK EI OLE SEEKORD KOHUSTUSLIK! Võtame võitjatega, keda saalides kohapeal ei olnud, ise ühendust. 

Reeglid ja tingimused

 •  Täiendav õnnemäng annab mänguautomaadil ja mängulauas mängijale võimaluse võita vastavalt antud mängureeglites kinnitatud auhinna.
 • Täiendav õnnemäng „Autokampaania 2020“ toimub kõikides OEG mängusaalides ajavahemikul 06.02.2020 – 10.09.2020
 • Kampaania auhindadeks on 2 x Toyota C-HR 1.2 Turbo Multidrive S Style väärtusega 2 x 20 911€  koos km-ga ja rahalised auhinnad 2 x 10 000 € väärtuses
 • Mängijal on õigus osaleda täiendavas õnnemängus, saada täiendava õnnemängu pilet mänguautomaatidel ja/või mängulaudades mängides ja/või boonuspunktide eest, vastavalt kinnitatud täiendava õnnemängu mängureeglitele:

 

 • Klubikaardiga mängima asudes olenemata panusest -  1 paberpilet (12h jooksul 1 pilet); Paberpileteid saab koguda ainult kuni esimese auto loosimiseni ehk kuni 09.07. Edasi saab koguda ainult virtuaalpileteid
 • Klubikaardiga mänguautomaadil mängides üks virtuaalpilet = 1 boonuspunkt                                                                               sealjuures boonuspunkte kliendi kontolt maha ei võeta
 • Klubikaardiga mängulauas mängides üks virtuaalpilet = 1 boonuspunkt                                                                                       sealjuures boonuspunkte kliendi kontolt maha ei võeta

 

 • Teenindaja väljastab mängijale punktis 2.4 välja toodud tingimustel ühe paberpileti, millega mängija osaleb täiendavas õnnemängus (v.a boonuspunktide eest). Paberpileti väljastamisel peab olema pileti peal eelnevalt saalitempel, kus kohast pilet on väljastatud. Pileti peab täitma kohe ja tagastama saaliteenindajale kes asetab selle vastavasse urni. Kasiinotöötajal on õigus keelduda mängija fikseerimisest täiendavas õnnemängus osalemiseks, kui mängija pole täitnud täiendava õnnemängu mängureeglites kinnitatud tingimusi. Alates 09.07 kl 18:00 enam paberpileteid koguda ei saa
 • Elektrooniliste piletite üle peab järel valvet arvutisüsteem.
 • Paberpileti puhul täidab mängija piletil olevad kontaktandmete väljad, märkides sinna loetavalt oma eesnime, perekonnanime ja telefoninumbri. Seejärel paigutatakse pilet vastavasse täiendava õnnemängu urni. Igas kasiinos on oma paberpiletite urn.
  Boonuspunktide eest kogutud pilet läheb automaatselt elektrooniliste piletite urni. Igas kasiinos on kasiinopõhine elektrooniliste piletite urn ning lisaks osalevad kõik elektroonilised piletit samal ajal ka üld elektrooniliste piletite urnis.
 • Kliendil on õigus ja võimalus kontrollida oma boonuspunkti summat ja kogutud elektrooniliste piletite arvu kasiinos.
 • Paberpileti täitmisega kinnitab täiendavas õnnemängus osaleja enda kohta esitatud andmete õigsust, oma soovi osaleda täiendavas õnnemängus ja nõustumist käesolevate mängureeglitega.
 • Mittetäielikult või ebakorrektselt täidetud, võltsitud, kopeeritud, lubamatult moonutatud, rikutud või ebaausal teel omandatud paberpilet on kehtetu ja mängija ei osale väljamängimisel.
 • Loosimise päeval (09.07) on klientidel võimalik koguda kampaania paberpileteid kuni kell 18:00’ni. Pärast seda paberpileteid enam koguda ei saa
 • OEG-l on õigus keelduda täiendava õnnemängu piletite väljastamisest ning piirata õnnemängus osalemist klientidel, kes on rikkunud OEG mängureeglites kehtestatud korda.
 • OEG jätab endale õiguse teha täiendava õnnemängu käigus erinevaid lisaväärtust andvaid pakkumisi.
 • OEG jätab endale õiguse ühepoolselt muuta ja täiendada käesolevaid mängureegleid. Vastav info pannakse üles kõikidesse OEG Eesti mängusaalidesse.
 • OEG võib igal ajal lõpetada täiendava õnnemängu korraldamise.

 

Võitude väljaandmise koht, kord ja tähtaeg

 • Täiendava õnnemängu finaalid toimuvad Olympic Park Casinos (Kreutzwaldi 23, Tallinn) otseülekandega kõikidesse teistesse OEG kasiinodesse järgmistel kuupäevadel:

 

 • 12.03.2020 piletite vahel, mis on kogutud 06.02 – 12.03.20 - auhinnafond 10 000€ (see loosimine on juba toimunud)
 • 09.07.2020 piletite vahel, mis on kogutud 06.02 – 09.07.20 – Toyota C-HR
 • 13.08.2020 piletite vahel, mis on kogutud 09.07 – 13.08.20 - auhinnafond 10 000 €
 • 10.09.2020 piletite vahel, mis on kogutud 09.07 – 10.09.20 – Toyota C-HR

 

 • Täiendava õnnemängu väljamängimisel osalemiseks peab klient vähemalt korra külastama ükskõik millist Olympic Casinot Eestis

 

 • 09.07 loosimise eel peab külastus olema tehtud alates 01.06 – loosimise alguseni 09.07
 • 13.08 loosimise eel peab külastus olema tehtud alates 09.07 – loosimise alguseni 13.08
 • 10.09 loosimise eel peab külastus olema tehtud alates 09.07 – loosimise alguseni 10.09

 

 • Väljamängimisel osalemiseks EI PEA KLIENT KOHAL VIIBIMA. (v.a 12.03, kus väljamängimine toimus eelnevate kinnitatud reeglite alusel). Antud tingimus kehtib seni, kuni kehtivad Vabariigi  Valitsuse poolt kehtestatud piirangud.Piirangute lõppedes peab loosimisel taas kohal viibima või omama vastavasisulist volitust.

 

NB! Kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangud lõppevad siis:

 

 • Täiendava õnnemängu väljamängimisel osalemiseks peab piletit omav klient viibima mistahes OEG kasiinos ning olema kasiinosse registreeritud väljamängimise päeval kell 15:00 - kell 20:00, kui ei ole enne väljamängimist teada antud teisiti. Sama kehtib ka kinniläinud kasiinode (Marja, Ümera ja Jõhvi) pileti omanike kohta.
 • Mängija võib vormistada isikut tõendava dokumendi alusel lihtvolituse, volitamaks täiendava õnnemängu väljamängimisel enda eest osalema teist isikut. Kirjalik volitus koos isikut tõendavate dokumentide koopiatega tuleb esitada hiljemalt 1 päev enne väljamängimise algust kella 20.00-ks mistahes OEG kassasse, kui ei ole teada antud teisiti.

 

 • Kehtiva kasiinokeeluga klientidel ei ole õigust osaleda täiendava õnnemängu väljamängimistel.
 • Täiendava õnnemängu väljamängimine toimub ruletilaual.
 • Täiendava õnnemängu väljamängimiseks valitakse juhuslikkuse alusel välja 37 finalisti

 

 • Esimesena loositakse igast Olympic Casino Eesti mängusaalist ( v.a. Park ) 1 finalist virtuaalpiletite ja paberpileteite seast, mis on kogutud konkreetses saalis ehk kokku 23 finalisti, kusjuures nende 23 finalisti seas saab olla 1 inimene ainult 1 kord. Igas kasiinos alustatakse loosimist paberpiletite urnist. Kui paberpiletite urnist välja tõmmatud klient on teinud registreerimise vastavalt punktile 4.2 või Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangud on lõppenud ning klient viibib kasiinos, pääseb ta finaali. Kui antud klient ei viibi kasiinos ega ole registreeritud vastavalt punktile 4.2, valitakse koheselt sealt samast kasiinost virtuaalpiletite hulgast välja järgmise kliendi pilet, kellel on võimalus pääseda finaali, kui on samuti täidetud punktide 4.2 ja 4.3 nõuded. Loosimist tehakse kasiinopõhiselt paberpiletite urnist ja virtuaalpiletite urnist korda mööda seni, kuni antud kasiinost pääseb üks õnnelik finaali.

 

Seoses kolme mängusaali sulgemisega alates 01.06 (Ümera, Marja ja Jõhvi), loositakse 13.08 ja 10.09 loosimistel esimeses osa lauale 20 finalisti

 

Lisaks seoses 3 saali sulgemisega toimuvad nendes saalides kogutud piletite vahel finalistide selgitamised ( 09.07 ) lähimas kasiinos (selleks toimetame paberpiletid sinna kasiinosse)

 • Marja piletid liiguvad Olympic Casino Kristiinesse.
 • Ümera piletid liiguvad Olympic Casino Mustakivisse.
 •  Jõhvi piletid liiguvad Olympic Casino Narva Famasse.
 • Park kasiinos loositakse samadel tingimustel välja 4 piletit mänguautomaadisaalist ( 1 finalist maksimaalselt 1 piletiga ) ja 4 piletit lauasaalist ( 1 finalist maksimaalselt 1piletiga ). Ehk kokku Park kasiinost 8 erinevat piletiomanikku.

 

NB! Selles osas osalevad ainult need piletid, mis on kogutud konkreetses saalis. N: kui loositakse Pirita saalist välja finalisti ja paberpiletite sekka on sattunud näitkes Nautica saalitempliga pilet siis see pilet on kehtetu, väljamängimisel ei osale ja selle pileti asemel loositakse uus pilet.

Paberpiletid, mis on kogutud saalides, mis suleti 01.06, viiakse loosimise hetkeks ( 09.07 ) lähimasse Olympic Casinosse järgnevalt:

 • Ümera saali piletid viiakse Mustakivisse
 • Marja saali piletid viiakse Kristiinesse
 • Jõhvi saali piletid Narva Famasse

Nendes kolmes saalis on loosimisel 2 eraldi urni

 

 • Peale igast kasiinost finalistide loosimise, valitakse välja lisaks 6 virtuaalpiletit juhuslikkuse alusel üldvirtuaalpiletite urnist kõikide saalide vahel. Selle 6 pileti sekka võib üks osaleja pääseda maksimaalselt 1 piletiga.

Seoses kolme saali sulgemisega alates 01.06 (Ümera, Marja ja Jõhvi),  loositakse 13.08 ja 10.07 selles loosimise osas välja 6 virtuaalpileti asemel 9 virtuaalpiletit.

 

 • Viruaalpileteid valitakse virtuaalsest urnist, kus ekraanile kuvatakse kliendikaardinumber ja eesnimi. Piletit omav klient peab olema külastanud enne väljamängimise finaali ükskõik millist Olympic Casino Eestit vastavalt punktile 4.2. ning olema vähemalt ühe korra registreeritud.
 • Fortuuna kirjutab lauda pääsenud kliendi kliendikaardinumbri ja ees- ning perekonnanime loosipiletile, asetab ümbrikusse ning seejärel ruletilauale.
 • Kui väljaloositud pileti omanik ei ole külastanud OEG Eesti mängusaali vastavalt punktile 4.2 kuni loosimise alguseni kaotab finalist õiguse täiendavas õnnemängus osaleda ja tema asemele valitakse uus finalist käesolevate mängureeglite alusel. Vastava kontrolli teostab kliendisuhete juht peale loosipileti loosimist kliendi registreerimisprogrammis Visitor (see punkt ei puuduta 12.03 juba toimunud loosimist)
 • Võitja selgitatakse läbi SPINi vastavalt Ameerika Ruleti reeglites kehtestatud korrale.
 • Kui loositakse auto siis auto võidab pilet, mis asetseb numbril kuhu ruletikuul kukub
 • Kui loositakse rahalist auhinda 10 000€ siis võidud jagunevad järgmiselt:

 

 • Peaauhinna 5 000€ võitja on pilet, mis asetseb numbril kuhu ruletikuul kukub.
 • Kahelepoole peaauhinna võidunumbrit asetsevad numbrid ruletikettal võidavad mõlemad 1 000€
 • Neist järgmistel numbritel asestsevad piletid võidavad mõlemad 750€
 • Neist järgmistel numbritel asestsevad piletid võidavad mõlemad 500€
 • Neist järgmistel numbritel asestsevad piletid võidavad mõlemad 250€ 

 

 • Kui võitja / võitjad ei viibi kasiinos siis võetakse temaga ühendust järgmise tööpäeva jooksul.

Jackpoti võitu ei saa välja võtta sularahas kui loositakse autot.